ANTIGENNÍ TESTOVÁNÍ VE FIRMĚ

Pomáháme přímo ve firmách splnit povinnosti mimořádného opatření Ministerstva Zdravotnictví č.j.:MZDR47828/2020-16/MIN/KA (ze dne 1. března 2021), které ukládá zaměstnavatelům nad 50/250 zaměstnanců neumožnit osobní přítomnost zaměstnance, který v posledních 7 dnech neabsolvoval PCR test nebo antigenní test nebo jiný preventivní test na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem = provádět antigenní testování. Detaily k mimořádnému opatření.

Zajistíme pro vás:

a) ANTIGENNÍ TESTOVÁNÍ VE FIRMĚ - přijedeme k Vám

Tým zkušených záchranářů, zdravotníků a organizačních pracovníků přijede k Vám na firmu, kde kompletně zajistíme pravidelné antigenní testování všech zaměstnanců. Děláme to, co umíme:

1. Harmonogram testování s minimalizací kontaktu osob a plynulý provoz

2. Evidence odběrů s dodržením všech zásad GDPR

3. Dodávka neinvazivních antigenních testů - ze slin tzv. "plivacích"

4. Provedení testování - profesionálně a s dodržením bezpečnostních pravidel ochrany pracovníků, precizní evidence vzorků bez chyb a nebezpečí záměny nebo znehodnocení vzorků, odečet zkušenými členy testovacího týmu s lidským přístupem k Vám i Vašim zaměstnancům

5. Sdělení výsledků a opatření při pozitivitě

6. Evidence testovaných osob pro dodržení povinnosti zaměstnavatele

7. Podklady pro výkazy zdravotním pojišťovnám

Vy můžete v klidu pracovat. My zajistíme ostatní.
Kontaktujte: Koordinátorka týmů antigenního testování: Mgr. Pavla Soukupová - odborný garant LIFE POINT, Mobil: +420 777 574 331, E-mail: pavla.soukpova@atache.cz

Prosím připravte si tyto informace: místo testování, počet osob k otestování, firemní preference - organizace práce, směny atp. důležité pro volbu systému testování

b) ŠKOLENÍ INTERNÍCH TESTOVACÍCH TÝMŮ A PRACOVNÍKŮ

I když jsou testovací sety určené pro samotestování, jejich použití činí řadě laiků potíže. Správné provedení přitom rozhoduje o efektivitě celé této aktivity a smysluplnosti vynaloženého času a peněz. Naši profesionálové Vám vysvětlí a poradí s:

  • klíčovými kroky testování
  • upozorní na časté chyby a nedostatky
  • předají konkrétní náměty na organizaci testování právě ve Vaší firmě (jak zvládnout davy, jak zabránit shlukování osob, jak minimalizovat nebezpečí chyby, jak odečítat a interpretovat výsledky ...)
  • provedou Vás prvním hromadným testováním a pomohou Vám zvládnout první zážitky s testováním

c) INFORMAČNÍ SERVIS A PORADENSTVÍ pro firmy i jednotlivce

V souvislosti s pandemií COVID-19 a samotestováním možná máte řadu nejasností a otázek. Antigenní samotestování řeší nejen velké firmy, organizace, ale i živnotníci, OSVČ a zájemci z řad veřejnosti. Náš antigenní testovací tým ví, že orientovat se ve změnách, nabídkách testů, provedení testů a legislativě je náročné. Nebojte se zavolat. Nebojte se zeptat. Rádi Vám se samotestováním pomůžeme


POMÁHÁME. ZACHRAŇUJEME. ŠKOLÍME.