Košík

košík je prázdný

HASÍCÍ SPREJ -15°C

Název produktu: HASÍCÍ SPREJ -15°C
Popis: Účinný hasící sprej na použití venku i uvnitř (auto, domácnost, kanceláře..) odolný proti mrazu, ekologicky odbouratelný, netoxický, vhodný pro hašení elektrických zařízení pod proudem.
Cena: 240 Kč
Cena s DPH: 290 Kč
Kusů Přidat do košíku

Hasiči používaná hasící látka pro použití uvnitř i venku.


Hasivo (AFFF) je ekologické, biologicky odbouratelné, netoxické, lze hasit i zařízení pod elektirckým proudem do 1000 V a mrazuvzdorné do -15°C. Co to pro uživatele znamená:

Ekologické - lze použít pro hašení i v okolí zdrojů pitné vody, šetrné k životnímu prostředí. Stejnou účinnou látku používají i profesionální hasiči světa v cisternách pro hašení velkých ploch lesních požárů, ve vodárenských pásmech ochrany vody. Díky ekologické šetrnosti je hasivo vhodné pro použití v místech s vysokými nároky na ochranu životního prostředí.

Biologicky odbouratelné - hasící látka se po použití rozkládá na vodu a látky, které jsou odbouratelné běžnými přírodními procesy, nevzniká tak další zátěž místa, krajiny, vnitřních prostor (odstranite ho běžnými čistícími postupy používanými pro běžný úklid.- voda, kbelík, hadr, saponát - spíše na pozůstatky hoření než hasiva:-))

Netoxické - při hašení sprejem nevznikají látky toxické pro organizmus, lze použít na hašení v uzavřených prostorách, netoxický pro zasahující i zachraňované osoby,  díky šetrnosti hasiva a chemickému složení lze použít i na uhašení člověka bez fatálních následků, jako při použití jiných hasících látek jako např. práškových hasících přístrojů.

Lze hasit i zařízení pod elektrickým proudem do 1000 V - můžete bez obav hasit jakékoliv zařízení zapnuté do zásuvky (220V) - TV, PC, kuchyňské spotřebiče, topidla, fritovací hrnec s olejem...ale i gril . Potřebujete rychle uhasit ohniště, nebo gril? Tento hasící sprej díky výše uvedeným vlastnostem můžete použít i na místech, kde chcete obratem vařit a připravovat pokrmy. V jednom kroku uhasíte gril (grilovací brikety) a hned si zase můžete rozdělat oheň a připravit výborný steak, protože hasivo je ekologické, biologicky odbouratelné a netoxické = nezbude po jeho použití žádná výrazná stopa. Při použití např. v kuchyni, v resturacích, jídelnách, veřejných budovách ... není kvůli použití hasícího spreje potřeba žádná odstávka provozu, jen je potřeba uklidit následky požáru (nikoliv hasiva) a můžete hned vařit, otevírat provozovnu, zvát hosty ...

 TIP: Jak vybrat dobrý hasící sprej? (z doporučení záchranářů a hasičů)

Hasící spreje mají různé složení hasících látek (hasiva). Všechny hasící spreje mají podobný obal, podobný název ... občas to vypadá, že všechny hasící spreje jsou ve stejném červeném obalu a dodavatelé jen mění nálepky. Jak tedy jednoduše poznat dobrý hasící sprej? Hledejte vždy na hasícím spreji údaj o mrazuvzdornosti. Hasící spreje, které mají výše uvedené kvalitní hasící účinky poznáte tak, že obsahují hasivo, které je mrazuvzdorné = na etiketě najdete údaj o použitelnosti při - 5 až -15°C. Pokud je na spreji uvedena použitelnost do 0°C (nemrazuvzdorný), obsahuje jiné hasivo a omezené je jeho použití nejen teplotou, ale i dalšími omezeními v použitelnosti.

UPOZORNĚNÍ: Hasící spreje do 0°C byste neměli vozit v zimě v autě, protože při teplotách pod 0°C nehasí.

Hasící spreje do -15°C (PYROKUL):

  • v našich kllimatických podmínkách hasí bez omezení během celého roku
  • lze je používat opakovaně (tedy nevyplýtváte celý obsah na jedno hašení)
  • ve venkovních podmínkách mají velmi dobrý dosah vzdálenosti (nemusíte stát přímo u hořícího vozu jako např. při použití 3 kg práškového hasícícho přístroje, kdy prášek se ve venkovním prostředí vznese a i velmi malý závan větru odnese hasící látku mimo požár... no a ne každý má odvahu stát 0,5 metru od hořícího auta aby zajistitl, že prášek dopadne přímo na místo. Sprej má dostřik 2-3 metry, lépe se směruje na požár, lze přerušit / zastavit hašení, i laik je s tímto sprejem schopen uhasit začínající požár)
  • EKOLOGICKÝ, NETOXICKÝ, BIOLOGICKY ODBOURATELNÝ, PRO HAŠENÍ EL. ZAŘÍZENÍ POD PROUDEM