DIVIZE VZDĚLÁVÁNÍ - PRO ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ A OSOBNOSTNÍ ROZVOJ

Pro naše klienty zajišťujeme vzdělávání připravené konkrétně dle specifických podmínek klienta včetně akreditací vzdělávacích programů (MŠMT, MV, MZ). Vzdělávací programy připravují zkušení „praktici" z oboru ve spolupráci s odborníky z Masarykovy univerzity (fakulta ekonomicko-správní, právnická fakulta), VUT v Brně, Karlovy univerzity Praha.

Témata:

MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI - odborné kompetence a dovednosti pro vedoucí pracovníky, strategické a projektové řízení, krizové řízení, komunikace a prezentační dovednosti manažera, efektivní řízení, zvyšování potenciálu pracovníků, nástroje řízení pracovníků, motivace, vedení efektivních porad, prezentace vizí a cílů, firemní kultura, etika, projektové řízení, finanční řízení, strategické řízení ...

PREZENTACE / KOMUNIKAČNÍ / SPOLUPRÁCE - komunikace a vyjednávání, prezentační dovednosti - sebeprezentace vedoucích pracovníků, tvorba efektivních prezentací, uměí zaujmout, zásady efektivní komunikace (osobní, telefonická, e-mailová, písemná), osobnostní a komunikační typologie, asertivita, komunikace s problematickými lidmi, krizová komunikace, obchodní dovednosti, školení nákupčích, školení vyjednavačů, umění dohody, týmová spolupráce a komunikace, sounálěžitost, firemní kultura...

OSOBNOSTNÍ ROZVOJ - sebemotivace, zvládání stresu, zvládání krizových situací, syndrom vyhoření, emoční inteligence, time management, prokrastinace, SWAT analýza, 360° osobního potenciálu, personální a hodnotící rozhovory, analýza týmu, trénink mozku a soustředení...

PRÁVO - semináře pro odbornou a laickou veřejnost, vedoucí a řadové pracovníky v oblasti práva a zákonných povinností organizací a jednotlivců - právní minimum pro manažery, správní řád, ochrana osobních údajů, legislativa dle zaměření (stavební zákon, katastr a vodohospodářství, evidence osob, daňové zákony, trestněprávní odpovědnost firem a organizací, ...)