ŠKOLENÍ PRVNÍ POMOCI PRO FIRMY


Potřebujete zajistit školení první pomoci pro zaměstnance uznatelné dle zákona?
Víte přesně jaký chcete program, nebo budete raději, když Vám program navrhneme?

Jsme akreditované pracoviště MŠMT pro školení zdravotních hlídek a pracovníků firem, škol a organizací.
Profesionální záchranáři, OZO BOZP A PO Vám připraví program pro Vaše pracovníky - odborně, zajímavě, srozumitelně. Dostanete kompletní servis pro to, aby bylo školení pro Vás přínosem a uznatelné dle zákona.

Napište nám na atache@atache.cz.
ZDARMA Vám zašleme:
NÁVRH PROGRAMU ŠKOLENÍ PRVNÍ POMOCI
OD PROFESIONÁLNÍCH ZÁCHRANÁŘŮ

Neradi píšete? Zavolejte nám. Info linka 602 574 331, 530 325 815.


Často se nás zákazníci ptají: Musíme i my, naše pracovníky proškolit na první pomoc? Pro správnou odpověď stačí položit otázku:

Máte 1 a více zaměstnanců? ANO. Další otázky jsou zbytečné. Odpověď je: ANO!

Je jedno jestli máte jednoho zaměstnance, nebo stovky, jestli zaměstnáváte rodinné příslušníky nebo pracovníky na HPP, VPP, DPP. Pokud máte zaměstanance, musíte je školit. Povinnost zaměstnavatele zajistit poskytnutí první pomoci na pracovišti je dána zákonem (Zákoník práce §102).

Kontrolovat splnění této povinnosti mohou Inspektoráty práce a další kontrolní orgány v oblasti BOZP, v případě pracovních úrazů se o proškolení zajímají vyšetřovatelé pojišťovny, Policie ČR.

Navíc: Nově firmám od 1.7.2017 dle přestupkového zákona hrozí za neproškolení/neumožnění poskytnutí první pomoci pokuta až 100.000,-Kč (zákon č. 251/2016 Sb. §11).

A proto firmy hledají na internetu kurzy první pomoci. Může se Vám ale stát to, co řadě firem - zaplatili pro zaměstnance školení první pomoci a ... neměli splněno! Ne každý kurz první pomoci je pro Vás uznatelný ze zákona.  Absolvovat jakékoliv školení první pomoci u kohokoliv nestačí!


Víte, co všechno musí splňovat školení první pomoci (PP) pro zaměstnance,  zdravotní hlídky, aby bylo uznatelné dle zákona?
Co musíte mít v dokumentaci BOZP ke školení PP?
Jaké výstupy ze školení PP Vám musí doložit školitel?

Napište nám na atache@atache.cz.
ZDARMA Vám zašleme praktický návod a aktuální informace:
ŠKOLENÍ PRVNÍ POMOCI DLE ZÁKONA
- co musí firma mít PŘED, PŘI a PO školení první pomoci.