TÉMATA PRVNÍ POMOCI aneb z čeho můžete vybírat


I. PRVNÍ POMOC - ZÁKLADNÍ ZNALOSTI A DOVEDNOSTI

Jedná se o blok zásadních témat při poskytování první pomoci, bez kterých se neobejde žádný zachránce. Je nutné tyto zásady znát, řídit se jimi, umět používat. Na tyto základní znalosti a dovednosti navzují specifické znalosti a dovednosti.

 • Moderní zásady první pomoci
 • První pomoc při život ohrožujících stavech


II. PRVNÍ POMOC - SPECIFICKÉ ZNALOSTI A DOVEDNOSTI

Specifické znalosti a dovednosti jsou cíleně zaměřené na zvládnutí konkrétních situací z praxe pracovníků a reálného života, na poskytování první pomoci při úrazech a náhlém zhoršením zdravotního stavu.

 • První pomoc dle rizik pracoviště
  • První pomoc pro pracovníky výroby
  • První pomoc pro pracovníky administrativy
  • První pomoc pro pracoviště sklady a montážní linky
  • První pomoc pro přepravce ADR
  • První pomoc ve stavebnictví
  • První pomoc v zemědělství
  • První pomoc pro pracovníky v lese a při práci ve venkovním prostředí
  • První pomoc pro bezpečnostní a ozbrojené složky
  • První pomoc pro JSDH podniku
  • První pomoc pro preventivní požární hlídky
  • První pomoc pro pedagogické pracovníky a pracovníky volnočasových aktivit
  • První pomoc pro pracovníky ve zdravotnictví a sociálních službách

 • Dopravní nehody - postup u dopravní nehody od A do Z
 • Zaškolení obsluhy AED (automatický externí defibrilátor)
 • Trénink organizace na místě úrazu a komunikace s dispečinkem ZZS
 • První pomoc při mimořádných událostech - živelné pohromy, hromadné havárie, chemické havárie, teroristický útok
 • První pomoc u dětí
 • První pomoc pro sportovní kluby, trenéry
 • První pomoc při outdoorových sportovních aktivitách
 • První pomoc při tonutí
 • Epidemiologie a infekční nákazy
 • Expediční první pomoc při nedosažitelnosti lékařské první pomoci - odlehlé lokality, plavba na moři


Chcete vědět, co všechno patří do obsahu školení první pomoci dle oboru, pracoviště, zaměření?
Chcete si poskládat vlastní obsahovou náplň?
Chcete mít jistotu, že na nic nezapomenete?

Často se nás zákazníci ptají: "A co všechno vlastně máme školit? Máme základní představu, ale nevíme, jestli jsme na něco nezapomněli". Jednodušší než přemýšlet, vzpomínat, je si vybírat - projít si seznam a uvědomit si, co se Vás týká a co ne. Vytvořili jsem pro Vás přehled, který Vám určitě pomůže - ať jste výrobní, obchodní nebo jiná firma, škola nebo organizace s tím, co je, musí a může být obsahem školení první pomoci.

ZDARMA Vám zašleme DETAILY TÉMAT PRVNÍ POMOCI
 CO MUSÍ VAŠI ZMĚSTNANCI ABSOLVOVAT
a co si můžete zvolit.

Chcete zaslat dokumentaci 

"POVINNÁ A VOLITELNÁ TÉMATA PRVNÍ POMOCI"?

Zdarma objednat zde . Do předmětu prosím napište: PP- POVINNÁ A VOLITELNÁ TÉMATA