Vhodnocení pilotního programu START POINT

Pilotáž úspěšně proběhla!

Od září 2013 jsme začali intenzivně pracovat na tvorbě vzdělávacího programu a sw aplikace "START POINT", která zásadním zpsůobem inovuje postupy a poskytuje zajímavé nové možnosti při výběru a zaškolování nových pracovníků.

V říjnu 2015 proběhlo pilotní ověření vytvořeného vzdělávacího programu. Pilotáž probíhala 3 x 2 dny a zúčastnilo se jí 16 pracovníků (personalistů a vedoucích pracovníků) z firem se sídlem v JMK. Po skončení každého dvoudenního modulu vyplňovali účastníci vzdělávání evaluační dotazníky kde hodnotili STRAT POINT z různých pohledů.

Hodnocené parametry:

 • obsah vzdělávacího programu
 • sw aplikace START POINT
 • odbornost lektorského zajištění semináře
 • orgranizační zajištění místa konání a průběhu semináře
 • materiály, pomůcky a vybavení pro účastníky
 • praktická využitelnost získaných informací
 • celkové hodnocení semináře (2-denního modulu)

 

Jako hlavní POZITIVA PROJEKTU START POINT účastníci pilotáže hodnotili:

 • odbornost a přístup lektorů a celého oraganizačního týmu
 • nové informace - zajímavý pohled a možnosti jak zefektivnit stávající způsoby výběru a zaškolování nových pracovníků
 • sw aplikace - jednoduchý pomocník, kterého každÝ může využívat dle svých potřeb a potřeb své firmy
 • zpětná vazba - možnost s lektory konzultovat a získat zpětnou vazbu stávajících postupů výběru a zaškolování nových pracovníků ve firmě, uvědomění si kde ztrácí firma čas, enetrgii, peníze

 

Výsledky evaluačních dotazníků za jednotlivé moduly i celkového bodové vyhodnocení pilotního ověření projektu "START POINT" nalezente v přiloženém souboru.