Výhody "START POINT" pro firmu a vedoucí pracovníky

Každý, kdo někdy vybíral a zaškoloval lidi ví, že často je to běh na dlouhou trať, ale hlavně vždy to stojí čas, energii a peníze.START POINT prokazatelně ušetří čas, peníze a energii firmy a všech, kdo se na zaškolování nových pracovníků podílí.

Chcete být u toho? Právě probíhá programování SW a příprava manuálů pro vzdělávání START POINT v rámci grantu, který jsme na realizaci tohoto inovativního projektu získali. Pokud chcete využít výhody START POINTU, prosím kontaktujte nás a Váš pracovník / pracovníci se mohou bezplatně zúčastnit přípravy a pilotního projektu. Právě nyní s našimi klienty a ostatními zájemci sestavujeme a zapracováváme praktické požadavky pro konkrétní firmy a rádi zapracujeme i Vaše.

Co Vám START POINT přinese:

 1. V rámci krátkého zaškolení Vám autoři projektu předají inovativní know how pro výběr a zaškolování nových pracovníků

 2. Podle těchto principů je programován i software START POINT, který dostanete bezplatně k dispozici. SW Vám pomůže vše ze správných principů zvládnout, nastavit, dodržet

 3. Do programu zadáte nacionále nového pracovníka, určíte jeho pracovní pozici (náplň práce a náplň zaškolení)

 4. Následně Vám START POINT sestaví harmonongram zaškolení a přesný denní plán zaškolování, kterým se nový pracovník bude řídit. Můžete využít přednastavený plán zaškolování nebo si nastavit zaškolování tak, jak Vám vyhovuje (např. od kdy do kdy co má pracovník dělat, co se má naučit, jak/kde/kdo ho to má naučit...), pomáhá určit zodpovědnosti za jednotlivé fáze zaškolení.

 5. Nováček v každou chvíli ví, co je jeho úkol a jaký je další plán.

 6. A to nejepší! Vy máte v jakoukoliv chvíli možnost v PC vidět, v jaké fázi zaškolování je, můžete ho různými formami kontrolovat, ověřovat znalosti pomocí přednastavených nebo vlastních testů, kvízů, otázek ... hned víte, nejen co nováček má znát, ale i v jaké kvalitě jeho znalosti jsou. Výstupy Vám mohou sloužit pro personální rozhovory s pracovníkem. Během dne tak pohodlně můžete mít kdykoliv přehled o činnosti pracovníka a vyhodnotit jeho přístup, kvalitu zaškolování. Provést namátkovou kontrolu znalostí a....vyvodit patřičné další kroky u nováčka nebo zaškolujících osob.

Hlavním cílem START POINT je omezit do této chvíle v zaškolování nováčků běžné situace: "Já to nevím, protože na mne nikdo neměl čas...a tak tady nečinně sedím a koukám". Nebo výmluvy typu: "Já jsem mu to říkal, ale on to zapoměl" a nováček se brání - "Ne neříkal, to bych si pamatoval". Ať tak nebo tak, zaškolování se protahuje a místo, aby byl nováček přínosem, stojí jeho zaškolení čas, energii, peníze a a výsledek? Nejistý.

START POINT dává firmám jistotu zvýšení efektivity zaškolování nových pracovníků a minimalizaci rizik, případně prostor pro rychlou  nápravu a řešení.

START POINT řeší:

 • správný výběr -know-how pro výběr nových pracovníků s maximálním zacílením na rychlost a efektivitu výběru (vybrat rychle a správného člověka)
 • první den přínosem pro firmu - know-how na systém zaškolování nového pracovníka tak, aby byl hned první den přínosem pro firmu (nebudete jen do nováčka investovat a doufat, že to snad vyjde, nováček Vám ihned svou prací něco vrátí a bude vracet)
 • nebudete se věnovat neperspektivním lidem - rychle odhalíte nevhodnost výběru (každý člověk se může přetvařovat pár minut na výběrovém řízení, nebo v praxi nemusí být kompatibilní s kolegy, nadřízeným... zkrátka může se stát, že volba nebyla dobrá). Pomocí START POINT odhalíte tyto nesrovnalosti v prvních dnech zaškolování a ne až po uplynutí zkušební doby.
 • využitá každá minuta - součástí START POINT je unikátní harmonogram činností, díky kterému má nový pracovník přesně definovaný každý den zaškolení tak, aby nevznikaly prostoje, kdy na někoho čeká, protože se mu např. zkušenější kolega právě nemůže věnovat
 • ví co má dělat /  Vy vidítě jestli to dělá a hlavně jestli chce dělat - znáte přísloví " Když se chce, všechno jde?" Profesní a odborné předpoklady pro práci nemusí znamenat to samé jako pracovitost, chuť, snaha, zájem o práci. START POINT Vám poskytuje okamžitou kontrolu průběhu zaškolování, co a v jaké kvalitě už nováček umí, jaká je jeho osobní iniciativa, kreativita, schopnost navazovat vztahy, získávat informace, učit se, míra samostatnosti....
 • sjednotit kvalitu zaškolení - když jednoho pracovníka zaškoluje někdo a druhého někdo jiný, je často úroveň rozdílná, např. v Praze na prodejně zaškolí nováčka jinak než v Brně. START POINT nastavuje systém zaškolování nováčků napříč firmou tak, aby každý např. obchodník, měl stejné vstupní informace přibližně za stejnou dobu zaškolení a je jedno, kdo a kde ho zaškoluje.
 • každý člověk je jiný - někdo je rychlejší, někdo pomalejší, každý může chybovat, ale je nutné chyby neopakovat a napravovat. START POINT umožnuje v průběhu zaškolování přizpůsobit zaškolování danému pracovníkovi, urychlit zaškolení pokud je schopnější, přidat prostor v některých pro něho obtížnějších oblastech.
 • na nic nezapomenete - ze zákona je dána řada povinností, které musí nováček absolvovat (proškolení BOZP a PO, vstupní prohlídku, administrativní a smluvní kroky dle zvyklostí ve Vaší firmě...). Proč to máte hlídat Vy, když si to může hlídat sám pracovník a Vy jen dozorujete, zda vše proběhlo
 • budoucnost - START POINT můžete využívat nejen pro zaškolování nováčků, ale i při změně náplně práce a při vzdělávání pracovníků obecně, podklady ze START POINT můžete využít pro marketingové akce firmy, inovace, zlepšení, zpětnou vazbu  (např. nový pracovník může v rámci zaškolování přijít s konstruktivními náměty, protože vidí situaci jinak,  než člověk, který ve firmě pracuje řadu let)