Ochrana osobních údajů

Ochranu osobních dat vnímáme nejen jako zákonnou povinnost, ale i jako firemní princip pro seriozní spolupráci. Uvědomujeme si, že bezpečnost osobních dat na internetu je jedno z nejdiskutovanějších témat a proto Vám zaručujeme, že všechna osobní data budeme používat pouze pro naši potřebu, chránit je proti zneužití a že je neposkytneme v žádné podobě nikomu jinému.

  • Informace o zákaznících jsou uchovávány a je s nii nakládáno v souladu s platnými zákony ČR.
  • Objednávkou našeho zboží, služeb nebo vepsáním Vašich osobních údajů do formuláře na našich webových stránkách udělujete souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů společnosti ATACHE s.r.o. za účelem marketingu, tj. zejména pro vyřízení objednávky, pro zasílání nabídek a informací na dobu neurčitou. Souhlas se nevztahuje na poskytnutí informací třetí osobě.
  • Na bezpečnost těchto dat je kladen maximální důraz a jsou zabezpečena proti zcizení.
  • Zákazník má kdykoli právo požádat o výmaz z databáze zákazníků.
  • Žádná data nejsou poskytována třetím osobám. Výjimku z tohoto ustanovení tvoří externí dopravce, kterému je na objednávce předáváno nezbytně nutné minimum údajů o zákazníkovi sloužící pro bezproblémové doručení zboží