O nás

LIFE TEAM - výjezdový, pohotovostní, servisní, školící a preventivní tým. Odborníci LIFE TEAMU vykonávají i inspekční a poradenské služby pro firmy a  OSVČ v oblasti BOZP a PO (preventivní dohled na pracoviště a nastavení systému bezpečnosti, školení, inspekce pracovišť, kontrola a správa zákonné dokumentace, odborná pomoc pro vedení firem a pracovníky bezpečnosti práce, poradenství s vybavením pracoviště lékárničkami, AED, OOPP..).

PRINCIPY ZÁCHRANÁŘSTVÍ VE FIREMNÍ PRAXI  - zkušenosti a podstatu záchranářské práce využíváme při školeních a službách v oblasti 1.POMOCI, BOZP a PO pro firmy, školy, organizace: jsme připraveni když potřebujete, tam kde potřebujete, jsme odborně vzdělaní a profesionálně vybavení, neříkáme "máte problém", ale problémy řešíme, umíme komunikovat s lidmi, pomáháme a jsme oporou v často neveselých situacích ... a to vše zvládáme jako tým - profesionálně, lidsky a efektivně.

Poskytujeme služby v oblasti 1.POMOCI, BOZP, PO, VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJ - školení, poradenství, audity, dokumentace, zastupování při jednání s orgány bezpečnosti práce. Navrhujeme a vyrábíme lékárničky pro práci, školy, sport, domácnost. Zajišťujeme zdravotnické zásobování, provozujme půjčovnu vybavení pro hromadné akce... pomáháme, organizujeme, řešíme.

PROVOZUJEME LIFE POINT - informační centrum záchranářů pro odbornou a laickou veřejnost s komplexními informacemi z oblasti záchrany života v práci, doma, při dopravních nehodách, novinky a moderní postupy v prevenci a ošetření úrazů, bezpečnosti a požární ochraně. Informace postupně rozšiřujeme a aktualizujeme.

PROFESIONAL RESCUE PRODUCTS - chceme, aby byly lidem dostupné nejen informace, ale i produkty z oblasti bezpečnosti a záchrany života. Na našem e-shopu najdete produkty profesionálních záchranářů dostupné a doporučené pro firmy, odbornou i laickou veřejnost.

ZACHRAŇUJEME. ŠKOLÍME. ŘEŠÍME. Jsme tým lidí s praxí v oblasti záchrany života, organizace školení a s praxí při řešení problémů ze sanitek, zásahových vozidel, firem a organizací.  Máme lektory, kteří dokáží zaujmout lidi tématy 1. pomoci, BOZP a PO zapojit je, aby se podíleli, přimět je k přemýšlení nad svou prací, motivovat k osobní zodpovědnosti a schopnosti chránit život svým kolegům, sobě i firmě (prevence nežádoucího chování, které firmě může způsobit existenční problémy a právní důsledky).

KVALITA A ODBORNOST - jsme akreditovaným pracovištěm MŠMT a Ministerstva vnitra pro poskytování služeb v oblasti BOZP, PO, první pomoci a vzdělávání DVPP. 

KAŽDÝ ČLOVĚK MŮŽE ZACHRÁNIT ŽIVOT! Jsme přesvědčeni, že v každém člověku je kus dobrého člověka, který dokáže ve všech oblastech práce a života pomáhat sobě i okolí ...pokud je k tomu veden! My vedeme!  Vedeme lidi k osobní zodpovědnosti a k zájmu o důležité oblasti práce a života Pomáháme managementu firem vést lidi k zájmu o zdraví, ostatní kolegy, o firmu jako celek, o svěřené hodnoty.

PRACUJEME A CHRÁNÍME FIRMY - máme zkušenosti a vytvořené fungující systémy na vedení a řízení bezpečnosti ve firmách tak, aby vše fungovalo. Naše školení a vytvořené dokumentace jsou srozumitelné, přehledné, funkční, praktické - neobtěžují, slouží. Právní odpovědnosti se nelze v oblasti BOZP a PO vyhnout. I když děláte vše správně, stejně může pracovník udělat chybu a důsledky vždy ponese i firma (zákonem daná objektivní zodpovědnost). Je však možné nastavit systém ve firmě pro ochranu před nežádoucím jednání pracovníků. Proto zavádíme do firem program "Zdravá firma" - CS (Compline System) = systém komplexní osobní a firemní zodpovědnosti pro prevenci nežádoucího jednání (etický kodex, bezpečnost práce, správná pracovní praxe). Jde o to vytvořit firemní zásady, pravidla, aby se minimalizovala rizika nežádoucího chování a v případě právní zodpovědnosti bylo možné minimalizovat dopady na firmu a její vedení (tzn. právní zástupce tak má možnost obhájit trestní bezúhonnost na základě zmapování kroků, které firma proti nastalé situaci udělala, i když ta přesto nastala). Zdá se Vám to složité? Je to složité jen proto, že je to pracné a jsou potřeba odborníci (bezpečnost, právo, management, organizace, komunikace). Práci, odbornosti a složitosti nechte na nás. My Vám pomůžeme spát klidněji.

JSME "PEČÁCI" -  Nejsme běžní "bezpečáci" BEZ návazností na každodenní potřeby a fungování firmy, BEZ schopnosti zaujmout posluchače, BEZ praktického přínosu pro firmu. Jsme "PEČÁCI" -  pečujeme, jdeme příkladem, pomáháme vedení firem využít zákonem povinné investice do BOZP a PO i jako investici do rozvoje a směřování firmy. Pracujeme teď, myslíme dopředu.

ZACHRAŇUJEME  * ŠKOLÍME * ŘEŠÍME

  

LOGO ATACHE (bílý panáček "atašák" v červené kostce) je spojením zdravotnického kříže a lidí, na které se zaměřujme a pro které zajišťujeme informace a služby „v kostce“.

AKREDITOVANÉ PRACOVIŠTĚ MŠMT - společnost ATACHE s.r.o. je akreditovanou společností dle podmínek Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Naše kurzy  jsou navíc akreditované MŠMT jako programy dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP). Organizujeme kurzy pro odbornou zdravotnickou veřejnost akreditované Českou asociací sester v rámci kreditního celoživotního vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví.

ODBORNÁ ZPŮSOBILOST V PO - osvědčení Ministrastva vnitra pro tehnicko-organizační činnost v požární ochraně (OZO PO) dle §11 zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně.

ODBORNÁ ZPŮSOBILOST V BOZP - osvědčení o doborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (OZO BOZP) dle § 10 odst.1 písm. c) zákona č. 309/2006 Sb.

Kdo jsme MY –  záchranáři, lektoři, projektoví manažeři, auditoři, konzultanti, právníci ... lidé, kteří sami v praxi řídí firmy, zachraňují životy, komunikují ... máme znalosti a zkušenosti, které předáváme našim zákazníkům. Spolupracujeme s řadou vzdělávacích společností v ČR a SR, pro které naši lektoři školí klienty, u kterých je podmínkou praxe, odborné zkušenosti lektora a zajímavá motivační forma. Naši odborníci sledují aktuální informace z oblasti BOZP, PO a PRVNÍ POMOCI, VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE LIDÍ a tyto zapracovávají do požadavků na vzdělávání, vybavení pracoviště, aktualizace a tvorbu dokumentací a poradenský servis pro firmy.

Motto: "ROZUMNĚ, BEZPEČNĚ"

Normální je pomáhat. Hledáme řešení tam, kde jiní vidí problémy.

Normálně pro nás znamená profesionálně a lidsky.

... a "S ÚSMĚVEM JDE VŠECHNO (LÍP) !"

 

Těšíme se MY "fšichni" z Atache :-)