Historie

NA POČÁTKU BYLO: Začínali jsme v roce 1998 lektorováním v oblasti prezentace a školení odborných témat pro zdravotníky, záchranáře, komunikčaních dovedností (vyjednávání, krizová komunikace). Postupně jsme rozšířili činnost na kurzy první pomoci, BOZP, PO, služby v oblasti rozvoje lidských zdrojů a moderních forem vzdělávání - servis,  služby a lektorské zajištění akcí pro české a zahraniční společnosti, audity a aktualizace dokumentací, poradenství, individuální a skupinové tréninky, koučování, analýzy, indoor/outdoor tréninky, simulace, on-line vzdělávání ... a další. Rostoucí komplexnost, možnost vystupovat jako právní subjekt, který je partnerem pro firmy, státní správu a Evropské fondy při získávání dotací na projekty pro školy, děti a neziskový sektor byla 12.3.2008 založena právnická osoba společnost ATACHE s.r.o. - institut komplexního vzdělávání a služeb.  Oblast vzdělávání byla rozšířena o divizi služeb v oblasti zdravotnického vybavení. Cílem bylo doplnit služby vzdělávání v oblasti BOZP a PO o celkový servis pro naše zákazníky (zdravotnické vybavení pracovišť, firemní lékárničky, autolékárničky ...) a poradenství v otázkách zdravotnického vybavení, legislativy.  Nyní navrhujeme obsahy a dodáváme obaly, které upravujeme dle profesních a pracovních specifik zákazníků (např. obal, barva, logo, profesní obsahy a vybavení dle rizik pracoviště).

DNES: Jsme tým lidí s dlouholetou praxí v oblasti bezpečnosti a záchrany života. ZACHRAŇUJEME. ŠKOLÍME. ŘEŠÍME. Máme lektory, kteří dokáží nevídané: zaujmout lidi tématy 1. pomoci, BOZP a PO, zapojit je, aby se podíleli, přimět je k přemýšlení nad svou prací, motivovat k osobní zodpověnosti a schopnosti chránit život svým kolegům, sobě a vlastně i firmě (prevence nežádoucího chování, které firmě může způsobit existenční problémy a právní důsledky).

Máme odborné certifikáty, akreditace, vzdělání .... ale navíc praktické zkušenosti ze záchrany života a prevence život ohrožujícího chování a jinak firemně nežádoucího jednání.

Vedeme lidi ke změně, k osobní zodpovědnosti, k zájmu o důležité oblasti práce, vytváříme komplexní zdravé firmy, zavádíme do firem programy "Zdravá firma" - CMS (Compline Management System) = systém komplexní osobní a firemní zodpovědnosti pro prevenci nežádoucího jednání (etický kodex, bezpečnost práce, správná pracovní praxe). Jsme přesvědčeni, že každý člověk může zachránit život! V každém člověku je kus záchranáře a tedy kus dobrého člověka, který dokáže ve všech oblastech práce a života pomáhat sobě i okolí ...pokud je k tomu veden! My vedeme!  ... a pomáháme vedení firem.

Nejsme běžní "bezpečáci" (BEZ návazností na každodenní potřeby a fungování firmy, BEZ schopnosti zaujmout ...), jsme "PEČÁCI" .. pečujeme, jdeme příkladem...zachraňujeme, školíme, řešíme.

Zkušenosti a podstatu záchrnářské práce využíváme při školeních a službách v oblasti 1.POMOCI, BOZP a PO pro naše zákazníky: jsme připraveni když potřebují, tam kde potřebují, jsme odborně vzdělaní a vybavení, neříkáme "máte problém", ale problémy řešíme, umíme komunikovat s lidmi, pomáháme a jsme oporou v často neveselých situacích ... a to vše zvládáme jako tým - profesionálně, lidsky a efektivně.

ZACHRAŇUJEME  * ŠKOLÍME * ŘEŠÍME