LIFE POINT

BOZP, POŽÁRNÍ OCHRANA, PRVNÍ POMOC, ZDRAVÍ A PREVENCE

 

SERVIS A SLUŽBY BOZP a PO - aby jste měli klid a vše v pořádku - zajišťujeme komplexní služby (inspekce, poradenství, školení) v oblasti zákonných požadavků na BOZP a PO - vypracování, kontrola a aktualizace dokumentace BOZP a PO, vlastní SW pro on-line správu dokumentace, zpracováváme interní směrnice a dozorujeme soulad všech dokumentů s aktuální legislativou, řešíme vybavení pracoviště (firemní, školní lékárničky, autolékárničky, hasící prostředky, bezpečnostní značení, OOPP), hlídáme termíny, zastupujeme při kontrolách IP, hygiena, hasiči, organizujeme povinné kontrolních prověrky pracoviště ... zajišťujeme komplexní servis dle potřeb zadavatele. Realizujeme nácvik zvládání krizových situací, evakuace a řešení mimořádných událostí pro firmy, školy, organizace.

ŠKOLENÍ PRVNÍ POMOCI, BOZP a PO - zajímavý obsah a forma, školení řeší potřeby konkrétní firmy, konkrétních účastníků. Naši lektoři (záchranářů IZS s odbornými přesahy a vzděláním v oblasti BOZP a PO) mají vynikající prezentační dovednosti, schopnost zaujmout a motivovat posluchače k dodržování zásad BOZP a PO v pracovní praxi ne proto, že musí, ale proto, že chápou a sami chtějí. Disponujeme vlastním tréninkovým vybavením.

DODÁVKA A EXPIRAČNÍ SERVIS  ZDRAVOTNICKÉHO VYBAVENÍ - dodáváme obaly, obsahy firemní a školní lékárničky, sportovní a volnočasové lékárničky, vybavení pro Policii ČR a bezpečnostní složky, navrhujeme specializované lékárničky a vybavení pro poskytování první pomoci a záchranu života. Provozujeme e-shop s materiály a vybavením profesionálních záchranářů.

ZDRAVÍ A PREVENCE - realizujeme zajímavé programy a hromadné akce zaměřnené na osvětu a zdraví formou firemních akcí, konferencí, outdoorových aktivit. Pomáháme firmám, aby se správné návyky v oblasti bezpečnosti a zdraví staly běžnou součástí pracocvní praxe.

PRACUJEME A CHRÁNÍME FIRMY - máme zkušenosti a vytváříme systémy na vedení a řízení bezpečnosti ve firmách tak, aby vše fungovalo. Naše školení a vytvořené dokumentace jsou srozumitelné, přehledné, funkční, praktické - neobtěžují, slouží. Právní odpovědnosti se nelze v oblasti BOZP a PO vyhnout. I když děláte vše správně, stejně může pracovník udělat chybu a důsledky vždy ponese i firma (zákonem daná objektivní zodpovědnost). Je však možné nastavit systém ve firmě pro ochranu před nežádoucím jednání pracovníků. Proto zavádíme do firem program "Zdravá firma" - CS (Compline System) = systém komplexní osobní a firemní zodpovědnosti pro prevenci nežádoucího jednání (etický kodex, bezpečnost práce, správná pracovní praxe). Jde o to vytvořit firemní zásady, pravidla, aby se minimalizovala rizika nežádoucího chování a v případě právní zodpovědnosti bylo možné minimalizovat dopady na firmu a její vedení (tzn. právní zástupce tak má možnost obhájit trestní bezúhonnost na základě zmapování kroků, které firma proti nastalé situaci udělala, i když ta přesto nastala). Zdá se Vám to složité? Je to složité jen proto, že je to pracné a jsou potřeba odborníci (bezpečnost, právo, management, organizace, komunikace). Práci, odbornosti a složitosti nechte na nás. My Vám pomůžeme spát klidněji.