JAK ZAUJMOUT POSLUCHAČE A DIVÁKY

 


vzdělávání pro všechny, co potřebují zaujmout

 

Potřebujete lidem prezentovat své myšlenky?
Víte, že jim máte co říct, ale oni Vás neposlouchají?
Máte si stoupnout před lidi a mluvit, ale máte trému?

Zažili jste nedisciplinované posluchače, kteří Vám narušovali prezentaci?
Potřebujete natočit preezntační video a nevíte jak na to?
Už jste něco natočili
, ale nelíbí se Vám výsledek?

Jak se stát mistrem v prezentačních dovednostech?

Jak vytvořit zajímavý OBSAH a prezentovat ho zajímavou FORMOU.

Tématické zaměření seminářů:

 • Příprava efektivní a zajímavé prezentace
 • Osobnost lektora, prezentátora
 • Formy prezentací
 • Řízení skupinové diskuze
 • Zvládání námitek posluchačů
 • Techniky „ice breaku“
 • Využívání techniky, pomůcek, materiálů
 • Obsah a forma prezentace
 • Techniky jak zaujmout pozornost
 • Jak dosáhnout cíle prezentace
 • Vytvoření prezentace

Jak se připravit a uspět při prezentaci ve výběrovém řízení

Účastníci si ve spolupráci s lektorem vytvoří konkrétní podobu prezentace, kterou mohou používat v praxi i podle ní vytvářet další efektivní prezentace.

Hodnocení prezentačních dovedností

Pro začínající i zkušené lektory, prezentátory zpracováváme hodnocení jejich lektorských dovedností (obsah i forma). Výstupem je hodnocení v kritériích, které jsou pro efektivní prezentaci zásadní. Hodnocení je vytvořeno na základě náhledu na semináři, prezentaci vedené hodnoceným lektorem.

Mediální komunikace

Mediální tréninky jsou zaměřeny na zásady a dovednosti pro vystupování v médiích (televize, rozhlas, diskuzní fóra) – trénink mediální komunikace je individuálním tréninkem se zaměřením na obor, typické situace a cíle pro daného účastníka. Našimi kurzy mediální komunikace prošli lidé, kteří mají ve své pracovní náplni vystupování na veřejnosti a chtějí umět využít této možnosti ve prospěch svůj, své firmy, svého cíle. Kurzy absolvovali známé osobnosti našeho veřejného dění pracovníci televizí, veřejné správy ... v ČR i zahraničí.