Zdravotnický audit a poradenství

V otázkách vybavení pracoviště lékárničkami, obsahu, dokumentaci Vám poradí profesionální záchranáři, na základě praktických zkušeností a odborných znalostí.

  • Poradenství - doporučíme Vám vhodné vybavení a obsahy - kvalitní, dostupné, používané a pozitivně hodnocené záchranáři, poskytneme Vám náměty, podle čeho při nákupu vybavení vybírat a jaké parametry zvažovat

  • Víte co potřebujete - zajistíme dodávku vybavení pro jednotlivá pracoviště, doplňovací a expirační servis = že v lékárničce bude vše a s platným datem použitelnosti

  • Nejste si jistí, nebo víte že nevíte:-) - projdeme s Vámi osobně všechny pracoviště a navrhneme vhodné vybavení dle zjištěných skutečností včetně splnění legisltivních povinností např. že obsah musí podléhat schválení PLS a navozovat na Dokumnetaci BOZP.

Kontaktujte nás e-mailem nebo na INFO LINCE: +420 602 574 331 nebo +420 530 325 815.