První pomoc elektro dle vyhlášky 50/71978 Sb.

Upravujeme detaily s ohledem na novelizaci legislativy v oblasti VTZ.

Naučíme Vás správné postupy první pomoci pro pracovištěs rizikem zásahu elektrickým proudem. Natrénujete postupy záchrany života i doporučíme vybavení, které na pracovišti při úrazu elektrickým porudem může zachránit život (y).

Pro aktuální informace kontaktujte prosím ATACHE INFO LINKU +420 602 574 331, nebo e-mailem: atache@atache.cz