Školení řidičů referentských vozidel

 • Chcete získat praktické informace a novinky využitelné za volantem firemních i soukromých vozidel?
 • Uvítáte zajímavosti a příklady z praxe pracovníků integrovaného záchranného systému - hasiči, policie, záchranka - týkající se provozu na silnicích?
 • Potřebujete absolvovat zákonné vzdělávání řidičů referentských vozidel?
 • Chcete změnu?

Motto: „Stop nudným školením BOZP. Děláme to jinak a zajímavě“.

CÍL: shrnout, oživit a aktualizovat znalosti účastníků v otázkách řízení referentských (firemních) vozidel a splnit zákonem požadovanou periodicitu v rámci školení BOZP

FORMA ŠKOLENÍ:

Zajímavé příklady, ukázky, videa, příběhy z praxe, na kterých si lze velmi dobře zapamatovat potřebná zásady
Profesionální znalosti lektorů, přehled o normách, zákonech, pravidlech. Ovládají aktuální změny a novinky v legislativě.
Kurz vedou lektoři-praktici se zkušenostmi s aktuálním provozem (žádní nudní „bezpečáci“). Reagují na dotazy účastníků a jejich potřeby, zodpoví otázky účastníků, pomohou, poradí

TÉMATICKÉ CELKY A PROBÍRANÁ TÉMATA VÝUKY

Právní normy a předpisy:

 • Předpisy o provozu na pozemních komunikacích
 • Řešení dopravních situací
 • Předpisy související s provoze na pozemních komunikací pro danou skupiny
 • Řidičské oprávnění a řidičské průkazy
 • Doklady pro provoz motorového vozidla dle skupin ŘP
 • Občansko právní a trestně právní odpovědnost řidiče, pojištění odpovědnosti za škodu

Technické parametry a požadavky na znalosti:

 • Základní provozní údaje vozidla
 • OÚV-ovládáni, údržba vozidla
 • Všeobecný popis vozidla dané kategorie dle skupiny řidičského průkazu
 • Popis základních soustav vozidla, charakteristiky, účel
 • Základní údržba. Zásady správného používání
 • Ovladače, sdělovače, jejich umístění. Ovládací ústrojí vozu
 • Preventivní údržba, její nutnost pro bezpečnost, hospodárnost a ochranu živ. prostředí
 • Postupy základní údržby a některých oprav
 • Nejčastější poruchy a závady na vozidle. Jejich zjišťování a odstraňování

Bezpečnost provozu a techniky jízdy:

 • Činitelé ovlivňující bezpečnost provozu na pozemních komunikacích
 • Vliv alkoholu, drog a jiných negativních látek, vliv stavu mysli a únavy na řidiče
 • Právní úprava doby jízdy a odpočinku pro řidiče
 • Dopravní etika. Vztahy účastníků na pozemních komunikacích
 • Specifické skupiny účastníků v provozu a jejich rizika: začátečníci, věk řidiče, tělesné postižení, děti, chodci, cyklisti, aj.
 • Vliv technického stavu vozidla a kategorie na bezpečnost jízdy
 • Používání vozidel a jejich vliv na živ. prostředí
 • Fyzikální podmínky jízdy vozidla
 • Základní postupy: brzdění, úhybné manévry, předjíždění, aj.
 • Bezpečná vzdálenost, brzdná dráha, přilnavost pneumatik v závislosti na počasí
 • Jízda s přívěsem, vlečení
 • Přeprava nákladu a jeho uložení
 • Jízda ve dne, jízda v noci, různé klimatické podmínky
 • Charakteristika různých druhů komunikací, řešení krizových situací
 • Zásady předvídavosti doby reakce, rozpoznání řešení krizových situací
 • Dopravní nehody, jejich vznik
 • Zařízení pro bezpečnost cestujících:pásy, airbag….rozmístění věcí ve vozidle
 • Elektronické systémy k ovládání vozidla
 • Seznámení s IZS.
 • Čtení automapy
 • Závěrečný test splňující podmínky uznání školení a přezkoušení ze strany orgánů činných v oblasti Bezpečnosti práce a Zákoníku práce.
 • Osvědčení - firma i každý účastník obdrží osvědčení o absolvování kurzu pro evidenční účely.