Analýzy a mapování situace ve firmě

Mapování situace ve firmě

Metody průzkumu a analýzy využíváme pro zmapování situace ve firmě, odhalení silných a slabých stránek firmy, lidí... Tyto metody se využívají také jako analytické metody při krizovém řízení firmy.

Výstupy z mapování situace lze využít při seminářích zaměřených na firemní kulturu.

Firemní kultura

Semináře a poradenství zaměřené na Vaši firmu a vztah pracovníků k ní.

Je to něco co lze jen obtížně popsat, přesto každá firma ji má a výrazně ovlivňuje každý okamžik fungování firmy a to jak uvnitř tak i navenek.

  • Určení firemní kultury Vaší firmy
  • Co je to firemní kultura
  • Jak se firemní kultura utváří? Mění? Co na ni má vliv?
  • Jak ji nastavit, změnit a zajistit sdílení zásad firemní kultury pracovníky
  • Příprava a systém změny firemní kultury ve Vaší firmě

Spolu s Vámi Vám pomůžeme uvědomit si současný stav firemní kultury, vyhodnotit její úroveň, stanovit si priority, nové vize, cíle ... a především nastavit postupy jak vtáhnout do utváření firemní kultury Vaše pracovníky a udělat z nich její nositele.

Průzkumy trhu

Metodami analýzy a sběru informací Vám zrealizujeme průzkumy zaměřené na:

  • Kvalita Vašich služeb a zboží v konkurenčním prostředí
  • Firemní image
  • Zmapování spokojenosti a názorů Vašich zákazníků (stávajících i potencionálních)
  • Analýzy zamřené na trh, potenciál trhu, náměty pro Vaši firmu