Zaškolovací a vzdělávací systémy

Komplexní vzdělávací program pro interní lektory.

Speciální komplexní projekt zaměřený na vzdělávání lektorů od A do Z. Tento kurz využívají jak firmy tak i jednotlivci, kteří ve své profesi mají za úkol posluchače něco naučit.

Lektor následně dokáže vytvářet efektivní prezentace a školení pro kolegy, zákazníky, svou osobností dokáže zaujmout i motivovat posluchače. Je vybaven na další samostatnou práci podle definovaných zásad, získá náměty, díky kterým dokáže samostatně a kreativně vytvářet nové přednášky, semináře, kurzy a to se zajímavým obsahem i formou.

 • Lektorské dovednosti I. – pro začátečníky - pro ty, kteří chtějí být lektory, ale nemají s lektorováním žádné, nebo jen minimální zkušenosti
 • Lektorské dovednosti II. – pro pokročilé - pro stávající lektorky s cílem zefektivnit svou práci, získat nové náměty a inspiraci, oživit zažité stereotypy, osvojit si moderní trendy ve vzdělávacích metodách
 • Lektorské dovednosti III. – „know how“ - intenzivní trénink včetně předání komplexního „know how“ k tématům obchodních, manažerských a komunikačních dovedností. Projekt je určen pro interní lektory firem, kde stálá přítomnost interního lektora na tato témata je nezbytnou nutností a úsporou finančních prostředků za externí lektory.

Zaškolovací a vzdělávací systémy

Systémy efektivního interního vzdělávání.

Zaškolení nového pracovníka:

 • sestavíme Vám systém jak zaškolovat nové pracovníky rychle a efektivně s měřitelnými výsledky a průběžnou zpětnou vazbou pro zaměstnavatele, zda byl výběr správnou volbou
 • obsah zaškolení zaměřujeme na:
  • firemní informace - hodnoty, zásady, pravidla, postupy
  • povinné proškolení a splnění podmínek pro danou pozici ze zákona (bezpečnost práce, zdravotní ....)
  • dovednosti z oblasti „soft-skills“ (komunikační a obchodní dovednosti)
  • specifické odborné znalosti a dovednosti Vašeho oboru.
 • Cílem zaškolení, aby nový pracovník byl rychle přínosem, získal motivaci k práci a vztah k firmě i lidem
 • připravíme Vaše pracovníky, kteří se podílí na zaškolování, na systematickou efektivní práci s novými pracovníky
 • Pro pracovníky v obchodních pozicích Vám nastavíme systém zaškolení tak, aby během 1-2 týdnů byli přínosem pro firmu a schopni efektivně komunikovat se zákazníky.

Interní systém vzdělávání

 • Pro Vaši firmu vytvoříme efektivní systém pravidelného vzdělávání v odborných a dalších dovednostech, potřebných pro danou pozici (odbornost, jazyk, komunikace ...), včetně tvorby E-LEARNINGu – systému internetového vzdělávání.
 • Naši lektoři Vám vytvoří odborný obsah, který může školit i pracovník Vaší firmy, předáme Vám komplexní „know how“.

Dobře nastavený systém vzdělávání je vynikajícím prostředkem nejen rozvoje znalostí a dovedností jednotlivce, ale i prostředkem ke stabilizaci a motivaci pracovníka a budování vztahu lidí k firmě.