Týmová spolupráce a komunikace

vzdělávání pro kvalitně fungující celek

Vzdělávání je zaměřené na podporu komunikace a týmové spolupráce, upevnění sounáležitosti, loajality a vztahu k firmě i lidem (kolegům, vedení, zákazníkům ...)

 • Outdoorové tréninky
 • Indoorové tréninky

Tréninkové aktivity venku nebo uvnitř jsou využívány jako prostředek, jak pomocí vlastního prožitku získat zajímavou informaci o sobě i ostatních a především prožít si v tréninkovém prostředí zkušenost, která může v praxi výrazně ovlivňovat úroveň komunikace, spolupráce, atmosféru i výkony.

 • Teambuildingové akce
 • Definování týmových rolí v kolektivu
 • Zásady týmové spolupráce a komunikace
 • Vztahy ve firmě
 • Sounáležitost a loajalita
 • Nastavení systému firemní komunikace

Díky speciálním technikám a prostředkům ve spolupráci s lektory klasických seminářů umíme ATACHE outdoorové a indoorové tréninky tématicky zaměřit na odborná i komunikační témata. Jsou vhodné i jako doplněk klasických vzdělávacích seminářů:

 • Manažerské dovednosti
 • Obchodní a komunikační dovednosti
 • Bezpečnost práce a význam jejího dodržování
 • Zákonné poskytnutí první pomoci
 • Odborné firemní znalosti

Cílem je zajímavou formou naučit, podpořit, upevnit správné návyky, znalosti a dovednosti v účastnících, a to formou přímé zkušenosti s využitím reálně-tréninkových situací, které jsou vytvořeny přesně podle zadavatele a odpovídají dané situaci ve firmě.