Konzultace pro manažery

KONZULTACE PRO MANAŽERY A VEDOUCÍ PRACOVNÍKY

Motto: „Manažer má něco, čím se liší od ostatních pracovníků. Není to auto, plat ani funkce na vizitce... Je to ZODPOVĚDNOST. Má ZODPOVĚDNOST. Nejen za sebe, ale i za ostatní.“

Manažer má zodpovědnost a měl by vědět všechno?! Ne! I top manažeři mívají pochybnosti, stojí před rozhodnutím, zvažují možné kroky a vítají možnost nezávislého dialogu.

Proto využívají INDIVIDUÁLNÍ KONZULTACE pro manažery, kteří hledají cesty, optimalizují a přemýšlí jak lépe a efektivněji řídit lidi a firmu, zajímají se o nové i vyzkoušené.

Průběh konzultace: konzultace probíhají na pracovišti manažera (po domluvě kdekoliv) za účasti lektora, který společně s manažerem řeší konkrétní situace, předává mu potřebné informace a zkušenosti k danému tématu, vedou nezávislý partnerský dialog
Délka konzultace: dle potřeb manažera a vzhledem k tématu (1 – 12 hodin)

Výhody individuálních konzultací:

 • zajímavost, intenzita a obsah odpovídá přesně Vašim potřebám a požadavkům
 • ušetříte čas i peníze – při konzultaci se intenzivně s lektorem věnujete pouze těm otázkám, které Vás zajímají (narozdíl od skupinového vzdělávání na klasických seminářích se při konzultaci nemusíte přizpůsobovat potřebám skupiny a témata lze řešit rychleji díky cílenému zaměření na Vaše potřeby)
 • individuální přístup lektora a prostor pro řešení i citlivých otázek z manažerské praxe (ze zkušenosti víme, že naše konzultace využívají manažeři před strategickými rozhodnutími, která z různých důvodů nemohou, nebo nechtějí konzultovat s pracovníky firem)
 • možnost konzultovat připravovaná rozhodnutí a vyvarovat se chyb, zvážit pro a proti (výhody, úskalí, důsledky)
 • učení se ze zkušeností manažerů z jiných firem – lektoři mají zkušenosti a zajímavé postřehy z praxe (sami vedli týmy a mají řadu zkušeností a příkladů z různých firem)

Pro koho a kdy jsou konzultace přínosem:

 • něco NOVÉHO - řešíte novou situaci, plánujete nestandardní krok a nevíte jak postupovat, nebo váháte, nemáte jistotu, chcete více informací
 • něco DŮLEŽITÉHO - chcete před důležitým rozhodnutím zvážit pro a proti, získat inspiraci, náměty jak postupovat efektivně a přitom zodpovědně
 • ZAJÍMAVOSTI, ZKUŠENOSTI - zajímají Vás zkušenosti z praxe, jak podobné situace řešili v jiných firmách a s jakými výsledky
 • UPRAVIT NA VAŠE PODMÍNKY - máte teoretické znalosti, ale chcete je upravit na konkrétní potřeby své firmy a konkrétních pracovníků
 • NEÚSPĚCH - nefunguje něco tak jak jste si představovali
 • ZLEPŠENÍ – to co má fungovat funguje, je to dobré, ale vy chcete víc
 • DIALOG - přemýšlíte nad prací a hledáte partnera pro diskuzi nad tématy vedení a řízení lidí a firem

KONZULTACE PRO PRACOVNÍKY

Forma konzultace je vhodná nejen pro vedoucí pracovníky, ale využívá se i u ostatních pracovníků.

Typy konzultací:

 • start - pro nového pracovníka aby „dohnal“ znalosti kolegů a mohl už dále pokračovat společně s nimi v dalším vzdělávání
 • individual - pro pracovníky s individuálními plány vzdělávání a rozvoje (příprava na novou pozici, personální rezerva... a pro pracovníky se specifickou pracovní náplní, odlišnou od ostatních pracovníků
 • personal - pro pracovníka, u kterého je cílem firmy podpořit / eliminovat některé konkrétní pracovní a lidské projevy, kde je nutné detailně „rozklíčovat“ jeho postoje, názory, motivaci... a následně vhodnou formou předat požadované informace. Tento typ konzultace se využívá u pracovníků, kteří s různých důvodů reagují odlišně než je očekávání manažera a firmy, přesto je to pracovník, který má pro firmu potenciál být přínosem. V rámci konzultace jsou probrána a pojmenovat pracovníkova stanoviska, lektorem je veden k tomu aby viděl výsledky a důsledky svých „činů“ a na základě nich měl motivaci ke změně, rozvoji, kvantitativní a kvalitativní změně.
  Výstup: výstupem je zpráva lektora o průběhu konzultace, probíraná témata s návrhem dalšího postupu pro nadřízeného manažera.