Sebepoznání

vzdělávání pro práci i život

Vzdělávání pro každého, kdo si uvědomuje, že poznat sám sebe je cestou k dalšímu rozvoji

  • Osobnostní typologie - zmapování silných stránek a úskalí vlastního jednání
  • Zásady sebemotivace
  • Umění vážit si sám sebe a lidí kolem
  • 360° pohled na člověka
  • Stanovování a dosahování cílů
  • Stanovování priorit pracovního a osobního života

Témata „SEBEPOZNÁNÍ“ jsou součástí ATACHE-seminářů pro manažery, obchodníky a další pracovníky. Motivační formou účastníci získávají zajímavé informace o sobě, na základě kterých se mohou cíleně rozvíjet a uvědomit si vliv a význam své osoby a osobního přístupu na danou situaci ve firmě, u zákazníka...