Měření znalostí a dovedností pracovníků

Nezávisle a profesionálně

Jsou lidé kteří se chtějí rozvíjet a neví v čem, jiní si myslí že už nic nepotřebují, že všechno umí.

Máme prostředky, možnosti a objektivitu k posouzení skutečných kvalit pracovníků.

  • DEMODERBY– posouzení hodnotitelem v tréninkově připravené „DEMO“ situaci
  • REALITY – posouzení pracovníka přímo v reálné situaci, v pracovní praxi (hodnotitel je přítomen reálnému jednání se zákazníkem, firemní porady ...)
  • Mysterry shopping/calling – hodnotitel vystupuje osobně/telefonicky v roli zákazníka

Výstupem jsou bodově hodnocená kritéria, definované silné a slabé stránky, potenciál, náměty na další rozvoj. Vhodnou volbou hodnocení lze získat podklady jak pro individuální rozvoj pracovníka, tak i možnost vzájemně porovnat výkony více pracovníků mezi sebou.

Měření lze zaměřit na:

  • Manažerské dovednosti
  • Obchodní dovednosti
  • Komunikační dovednosti
  • Odborné a profesní znalosti
  • Předpoklady pracovníka pro změnu pracovního zařazení